Produktionen der Kusch Company

Produktionen der Kusch Company
Jahr Stück Leitung Ort
2019 From now on: KuSch goes Musical, Vol. I Nicolai Benner

Lisa Ebertz

Martina Hofmann

KulturScheune Herborn
2022 KuSch goes Musical, Vol. II Nicolai Benner

Lisa Thomas

Martina Hofmann

KulturScheune Herborn (open-air)
2023 KuSch goes Musical, Vol. III Nicolai Benner 

 

KulturScheune Herborn (open-air)